Alle barn ønsker seg julegaver!

11781625_887540794662446_800028762038522753_n

I Vestfold finnes det en del familier som ikke har noe ekstra til jul. I den forbindelse har vi bestemt oss for og donere 50kr pr kursdeltager fra 1. August til og med 1. Desember til organisasjonen «hjelp oss og hjelpe Vestfold». Pengene går uavkortet til barnefamilier som ikke har midler til julegaver, julemat, klær osv. Til barna.

Hjelp oss å hjelpe er en nøytral non-profit organisasjon som jobber målrettet mot flere grupper i samfunnet som opplever en utfordrende hverdag. Spesielt setter vi fokus på fattigdomsproblemene i Norge. Vårt motto er vi hjelper alle og ekskluderer ingen og nettopp dette er viktig i vårt arbeid. Vi tar ikke hensyn til etnisitet, religion, livshistorie etc.
(Tekst fra Hjelp oss å hjelpe Vestfold)

Du kan lese mer om hjelp oss og hjelpe her: Hjelp oss å hjelpe Vestfold