Generelt

Man må være over 18 år for å kjøpe dressurkurs hos Lydig.no.

Foresatte kan kjøpe dressurkurs til deltakere under 18 år.

Du er selv ansvarlig for skader hunden din kan påføre andre. Hundeier og innehaver er i henhold til lov (skl. § 1-5) uansett skyld fra sin side pliktig til å erstatte skade som dyret volder på person eller på klær eller andre vanlige bruksting mens noen har dem på seg. Eier og innehaver av hund eller ville dyr som holdes i fangenskap, plikter uansett skyld fra sin side å erstatte tingskade dyret volder. Hundeeier og innehaver må selv til enhver tid vurdere risikoen for skader hunden kan forvolde og må sørge for tilbørlig tilsyn og gjøre det som er rimelig for å forhindre skader. Dette gjelder også til enhver tid hvor hunden deltar i undervisning med andre deltakere. Hundeeier og innehaver bør tegne egen forsikring som dekker skader hunden kan forvolde på seg selv og andre. Lydig.no fraskriver seg ethvert ansvar for skader hunden kan påføre seg selv eller andre.

Du plikter til og oppgi ny adresse ved flytting, samt og oppdatere e-postadresse og telefonnummer, slik at Lydig.no kan nå deg med informasjon om kurs, betalinger, etc.

Bindende påmelding

Ved kjøp av standardkurs og kurs kortere enn 10 uker er påmeldingen er bindende og gjelder for kurset du kjøper. Kursavgiften refunderes ikke.

Refusjon/ delvis refusjon av kursavgift gis kun ved fremlagt legeerklæring ved langvarig sykdom eller skade. Refusjon avregnes fra sykemeldingsdato, og sykemeldingen må leveres til instruktør ved Lydig.no snarest etter sykemeldingsdato.

Ved forsinket påmelding eller kortere fravær grunnet sykdom, reiser eller liknende gis ikke fradrag i kursavgiften.

Betaling

Visa/ MasterCard

Kunde kan selv velge å kjøpe kurs med bankkort eller via faktura. På de fleste kurs vil kunden kunne velge og betale med kort på kursplassen.

Kundedata blir ikke delt med/solgt til en tredjepart og de oppbevares etter norsk lov.

Faktura/Giro

Betalingsinformasjon blir enten tilsendt kunden via epost adressen du har registrert ved påmelding. Betalingsfrist er 14 dager fra bestillingsdato eller samme dag som kurset starter.

Ved forsinket betaling vil det bli sendt betalingspåminnelse og/eller inkassovarsel, og lovbestemte gebyrer vil påløpe.

Dersom betaling fortsatt uteblir, vil fakturaen bli sendt til inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe.

Ved forsinket betaling beregnes lovbestemt forsinkelsesrente.

Rettigheter til bruk av øvelser & bilder/ video

Eleven har ikke lov til å bruke øvelser de lærer hos Lydig.no i egen regi til egen vinning.

Lydig.no står fritt til å bruke bilder eller video tatt fra våre kurs eller sammenkomster i pressemateriale, nettside og reklame.

Force majeure

Er Lydig.no forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over denne, så som brann, krig, naturkatastrofer, eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, er Lydig.no fritatt for alt ansvar.

Endringer

Lydig.no kan avlyse kurs dersom det er påmeldt for få deltakere.

Lydig.no tar forbehold om endringer i timeplanen.

Kjøpsvilkår

Informasjon om rettigheter ved kjøp av kurs og angrerett.

Priser og betaling

Lydig.no tilbyr betaling med kort via sine nettsider. Det er også mulig og velge faktura betaling. Ved valg av faktura vil det påløpe et fakturagebyr. Faktura blir sendt på epost, det er viktig at kunden oppgir gyldig epost adresse ved påmelding.

Alle priser er oppgitt i Norske kroner (NOK). Kursvirksomhet er fritatt for mva. Det påløper ingen ytterligere kostnader ved kjøp via våre nettsider. Dersom du betaler gebyr til banken for å benytte deg av ditt betalingskort, er dette utenfor Lydig.no sitt ansvar.

Angrerett

Ved kjøp av dressurkurs gjelder ikke angrerettloven på samme måte som ved kjøp av f.eks. gods på internett.
Angrerettloven kapittel 5 §19 tar for seg følgende begrensninger:
Punkt b sier at: "Ved annet fjernsalg enn telefonsalg gjelder angreretten ikke for enkeltstående tjenester dersom selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom".

Enkeltstående tjenester som leveres på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom er for eksempel teater-, kino-, kurs-, konsert- og flybilletter. Tidsrommet må være begrenset og Lydig.no sine standardkurs faller innenfor denne begrensningen, dermed har ikke kunden angrerett. Kurs og pakker som varer i lengre periode kan falle innenfor angrefristen.

I slike tilfeller er man i stedet henvist til de avbestillingsregler som gjelder. se våre kjøpsbetingelser.

På kurs som varer lengre en 6 uker vil kunden ha angrerett. Her er det 14 dagers angrerett fra kjøpsdato. For at angreretten skal inntre må kunden sende inn angrerettskjema. Last ned angrerettskjema her:

Angrerettskjema (last ned)

Angrerett må benyttes innen kursets oppstart. Dersom kunden angrer etter kurset har startet kan Lydig.no kreve hele eller deler av kursavgiften.

Påmelding

Ved påmelding på kurs hos Lydig.no kan sende informasjon via epost til deg som kunde.

Fornøydgaranti

Lydig.no har fornøyd garanti på alle sine basis kurs. (Gjelder ikke weekendkurs og kurs med innleide instruktører). For at du som kunde skal kunne benytte deg av garantien kreves det:

    • At du har deltatt på alle kursdager på gjeldene kurs.
    • At du i løpet av kurset har gjort uttrykk for misnøye, slik at Lydig.no har anledning til og rette opp inntrykket.
    • At du har fulgt alle instruktørens råd igjennom kurset.

 

Lydig.no står fremdeles fritt til og tilby løsninger for og gjøre kunden fornøyd og kan for eksempel kreve at kunden fullfører ett nytt kurs, eller rette opp inntrykket med privattimer.

Se også Forbrukerrådets hjemmesider for mer informasjon om deres rettigheter.